2016, ഫെബ്രുവരി 13, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരുവേളയാരുമൊർക്കാഞ്ഞ കൊണ്ടാവാം
ഒടുവിൽ എന്നൊരു നേരം ഇങ്ങെത്തുമെന്നും
പല മൂലകങ്ങളായ് വിഘടിച്ചു നാമും
തിരികെ ഈ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളാകും ...
തിരികെ ഈ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളാകും ...
ജനനം മുതൽക്കേ നമ്മോടൊപ്പം എന്നും
പിരിയാതെ പോന്നോരാ നിഴലും മറയും ..
എന്തിനോ വേണ്ടി നാം പടവെട്ടി നേടിയ
നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെയും പാഴായി മാറും
കണ്ണുനീരുറ്റി നാം കദനമെന്നൊതിയ
വേദനയോക്കെയും മാഞ്ഞ് പോയീടും
പല മൂലകങ്ങളായ് വിഘടിച്ചു നാമും
തിരികെ ഈ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളാകും ...
.
വിറയാർന്ന ചുണ്ടിനാൽ ചുംബനം
നിറവാർന്ന മനസിനാൽ പ്രണയവും
പകയോടെ തമ്മിൽ നാം പടവെട്ടി
അന്യോന്യം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ
വെറി പൂണ്ട നാളും ...
ആരുടെ ഒക്കെയോ ഓർമകളിൽ
ആരുടെയൊക്കെയോ ഓർമകളിൽ
ചെറു മിന്നലായ് പിന്നെയും
ഇത്തിരി നാൾ കൂടി ..
മറവിയുടെ കോണിലെ ചില്ലിട്ട
ചിത്രങ്ങൾക്കൊന്നിനു ഛായ
നമ്മുടെതായെക്കാം ...
.
ഒരുവേളയാരുമൊർക്കാഞ്ഞ കൊണ്ടാവാം
ഒടുവിൽ എന്നൊരു നേരം ഇങ്ങെത്തുമെന്നും
പല മൂലകങ്ങളായ് വിഘടിച്ചു നാമും
തിരികെ ഈ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളാകും ...
തിരികെ
ഈ മണ്ണിലെ
ഘടകങ്ങൾ ആവും ...
.
[ ചിരിക്കാൻ ആവണം ........ സ്നേഹിക്കാൻ ആവണം ..... ഒടുവിലീ മണ്ണിൽ മടങ്ങുന്നതിൻ മുന്നേ ............]

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ