2016, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

ചില്ല് പൊട്ടിയ മണൽ ഘടികാരം പോലാണ് ജീവിതം ..
ഊർന്നു പോയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ...
ഒക്കെ പോട്ടെ നോക്കാം എന്ന് കരുതാൻ ആവില്ലല്ലോ ..
സെക്കണ്ടുകൾ ചെരുമ്പോ മിനിട്ടുകളാവും ..
മിനിട്ടുകൾ മണിക്കൂറും മണിക്കൂറുകൾ ദിവസവവും ..
ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങളും മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങളും ...
ഓരോ നിമിഷവും ഊർന്നു പോകുന്ന മണൽതരികൾപോലെ ..
ജീവിതം അങ്ങ് പോയോഴിയും .......
ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് കരുതി മറ്റൊന്നും കാണാതെ..
അറിയാതെ ജീവിച്ചു പോകാം അതും ഒരു വഴിയാണ് ..
എന്നാൽ നാളെ ഈ മണലു മൊത്തം ചോർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോ ..
നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചില്ലിട്ട ചിത്രം ആയി അവശേഷിക്കുമ്പോ ..
മറ്റുള്ളവരുടെ ഓർമകളിൽ നാം പുനർ ജനിക്കും..
അവിടെ നാം എന്താവും എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ..
എങ്ങനെ ആവും ആളുകൾ നമ്മെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ..
'''എന്നെ എങ്ങനെ ആവും നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക?''
'''അഥവാ എങ്ങാനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ?''

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ