2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

ആകാശത്തിലെ
പറവയെ പോലെ
വിതച്ചില്ലാ ഞാൻ
കൊയ്തില്ലാ
കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിച്ചും ഇല്ലാ
ഒരു ഇരവു കൊണ്ട്
തെരുവിലായവൻ ........
ഒരു വെള്ള ഉടുപ്പിൽ
ഉറങ്ങുന്ന ഓർമകളെ
നെഞ്ചോട്‌ ചേർത്ത്
ഇനിയും പ്രഭാതം കൊതിക്കുന്നവൻ
ഒടുവിൽ വെള്ള ഉടുപ്പിട്ട്
മടങ്ങേണ്ടവാൻ
പക്ഷെ ഇല്ലാ
സമയം ആയിട്ടില്ലാ
സമയം ആയിട്ടില്ലാ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ