2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

വെള്ള മൾബെറിയുടെ ഇലകൾ
ആവേശത്തോടെ കരണ്ട് തീർത്ത്‌
ഉറങ്ങാൻ പോയ പുഴുക്കളുണ്ട് ......
കൊക്കൂണുകൾക്കുള്ളിൽ വെന്തു മരിച്ചു പോയവ ..
ബോംബിക്സ് മോറിയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ
നീണ്ട ആ ത്യാഗമാവണം .....
പട്ടുടയാടകൾ ഇത്രയും നേർത്തതായതിനു കാരണം !!!
ഞാനും മടങ്ങട്ടെ
എന്റെ കൊക്കൂണിലേക്ക് ...
നാളെ എനിക്കും ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കും
എന്റെ ആകാശം എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടും
അതോ ?
തിളയ്ക്കുന്ന ജലത്തിലെ സമാധിയാവുമൊ ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ