2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

എന്റെ ആകാശത്തു കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടുന്നതും .....
എന്റെ ചിറകിലെ തൂവൽ പൊഴിയുന്നതും കണ്ടു ...
നീ ചിരിക്കരുത് .....
എന്തെന്നാൽ ..............
എനിക്കായി പെയ്യാൻ ഒരു മഴ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നും ......
എന്റെ ചിറകിൽ വർണ്ണ തൂവലുകൾ നിറയാൻ പോകുന്നു ......
എന്നും തന്നെ ആണ് അതിന്റെ അർഥം .......
നീ ഇനിയെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ട് .......
രാവണന് എതിരെ പട പൊരുതി തോറ്റ 'ജടായു' അല്ലാ ഞാൻ എന്ന്..
ചാരത്തിൽ നിന്നും അഗ്നിചിറക് വീശി ഉയരുന്ന ഫീനിക്സ് ആണ് എന്ന് ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ