2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

ഇടറി വീണ പാതയിൽ നിന്ന് തന്നെ
യാത്ര തുടരണം .........
കൊഴിഞ്ഞു വീണ പൂക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ
വസന്തം നേടണം ...
മഷി തീർന്ന തൂലിക കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിഹാസവും
പൊയ്പ്പോയ കാലത്ത് നിന്ന് സമയവും നേടണം
എന്നിട്ട്
എന്നിട്ട്
എയ്തു കൊള്ളിച്ച അമ്പുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു ...
മുറിവുണക്കി ഞാൻ വരും .....
നിന്നെ തിരഞ്ഞല്ല ........
എന്റെ വസന്തം തിരഞ്ഞു ......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ