2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത .......
ഉൾക്കാടുകളിൽ പൂത്ത ഒരു പൂവും
ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ........
തെളിനീർ ഉറവയിൽ നിന്നൊരു ...
തുടം വെള്ളവും ..
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ...
ഇറ്റു നന്മയും ..
ഒരു തുള്ളി കണ്ണ് നീരും ..
ഇതൊക്കെ ആണ് ..
എനിക്ക് നിനക്കായി നല്കാൻ ആവുന്നത് ........
വെറും കാല്പനികതയുടെ ..
വില കുറഞ്ഞ സമ്മാനങ്ങൾ !!
എന്നാലും എനിക്കുറപ്പുണ്ട് .......
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക്
നീയതു വലിച്ചെറിയില്ലാ എന്ന് !!
അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
എന്നെ നീ കണ്ടെത്തിയ ഇടത്ത്
തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയേനെ അല്ലെ !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ