2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

നിന്റ പക്കലുള്ള കൂർത്ത കല്ലുകൾ മിനുക്കുക
എല്ലാമെന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിയാം
പക്ഷെ
ഏറിയും മുന്നേ അതിലൊന്ന് ചുംബിക്കുക
എന്തെന്നാൽ
എന്റെ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് നിണം ഒഴുകുന്നത്‌
കണ്ടെന്നെ ഈ ലോകം പരിഹസിക്കുമ്പോൾ
അതൊക്കെയും നിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ ആയിരുന്നു
എന്ന് എനിക്ക് വൃഥാ എന്നെ തന്നെ
പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആയേക്കും ...
അവസാന കല്ലും നീ എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ
ഒരു നിമിഷം ....
എന്റെ അരികത്തേക്ക് വരിക
അതിനോടകം നിലച്ചു പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ
എന്റെ ഹൃദയതാളം ഒന്ന് കൂടി നീ കേൾക്കണം
എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന താളം
നിന്റെ നാമം ആണെന്ന് നീ അറിയണം
അതെന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളവായിരുന്നില്ല എന്ന്
അറിയണം നീ ..........
എന്നിട്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം
എന്നിട്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം
മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പക്കൽ
എന്റെ ഈ ഹൃദയതാളം മാത്രം ബാക്കി
എടുത്തു കൊള്ളുക അതും
എനിക്കിനി അതാവശ്യമില്ല
.
തിരിച്ചു വരവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക്
ഞാനും ഒഴിഞ്ഞു പോകും .....
നിന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താൻ ആവാത്ത
അത്രയും അകലങ്ങളിലേക്ക്
ഞാനും കടന്നു പോവും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ