2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

നിനയ്ക്കാതെ വന്ന കാട്ടു തീയിൽ
സർവവും ചാരം മൂടിയെക്കും .........
ഋതുക്കൾ മാറി വരും ......
ചാരത്തിൽ പുതഞ്ഞ വിത്തുകളിൽ നിന്നും
വസന്തം തെളിഞ്ഞു വരും ...
അത് പ്രകൃതിയുടെ ചാക്രികത ...
.
പക്ഷെ മനസ് !!
ഒരിക്കൽ ഒന്ന് തീയേറ്റു പിടഞ്ഞു പോയാൽ ...
ഒരു പൂച്ചെടി പോലും വളർന്നേക്കില്ല ......
പിന്നെ ഒരു പൂവും പോലും വിടർന്നേക്കില്ല !!
.
അത്ഭുതം
ഒരു പൂച്ചെടി !!
ഒരു പൂമൊട്ടു !!
ഞാൻ കാവലിരിക്കയാണ്
എന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിറഞ്ഞു വേണം
ആ പൂവ് ആദ്യം വിടരേണ്ടത് !!
എന്റെ വസന്തം ആ പൂവിൽ ആരംഭിക്കുന്നു
എന്ന് എനിക്കറിയാം !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ