2016, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനസുകളിൽ നിന്ന്
ഉറപൊട്ടുന്ന സ്നേഹമുണ്ട് .......
ആർക്കെന്നൊ എന്തിനെന്നോ അറിയാതെ
ഒഴുകി പടരുന്ന ആർദ്രമായ സ്നേഹം ....
അതിലൊന്ന് മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു മുട്ടിയാൽ
പിന്നെ ഒഴുക്കിന്റെ നേരമാണ് .....
ക്ഷമിക്കുക .........
നീ എന്ന ശിഥില ചിന്തയ്ക്കോ ....
പൊട്ടിപ്പോയ എന്റെ കിനാവുകൾക്കോ നല്കാൻ ..
എന്റെ പക്കൽ സമയമില്ല ....
കാലം എന്നെ ഏല്പിച്ച ഒരു നിധിയുണ്ട് .......
ഉന്മാദിക്കു മാത്രം കാവലാകാൻ ആവുന്ന ഒന്ന് .....
എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയോ ...
എന്റെ ചുവടുകൾ പതറുകയൊ ഇല്ലിനി .......
വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാലമാണ് .......
ഈ ചിതറിയ തുണ്ടുകളിൽ നിന്നും എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാലം .....
അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമകളുമായി ആരും വരരുത് .......
എനിക്കിതു പുനർ ജന്മ കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ