2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

ഞാനും കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ....
നിനക്കും എനിക്കും ഇടയിലെ ആ നിശബ്ദ ദൂരം ..
ഇല്ലാതെ പോകണം എന്നും ...
നമുക്ക് നാമായി മാറാൻ ആവണം എന്നും ...
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ...
.
നിലാവ് പൂത്തു നിന്ന നേരത്ത് ...
ഒരു നനുത്ത സ്പർശമായി .....
നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു സെലീനിയ ...
സെലീനിയ ചാന്ദ്രദേവതേ .......
നിനക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആയിട്ടൊരു ഭ്രമണ പഥം ?
.
സെലീനിയ ...
നിന്നിലേക്ക്‌ എത്താൻ എനിക്ക് വഴികൾ അറിയാതെ പോകുന്നു
നിന്നെ അറിയാനും ...
എന്നാലും സെലീനിയ ...
നിന്നിൽ നിന്നടരാൻ എനിക്കാവുകയില്ല ...
.
സെലീനിയാ ...
ഒടുങ്ങാത്ത പ്രണയവും ......
അനന്ത വിഹായസിൽ ആവോളം പറന്നു നടക്കാൻ ചിറകും ..
ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും
എന്റെ പക്കൽ നിനക്കായി തരാൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെലീനിയ ..
.
ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം ....
നീയെന്നും ഞാനെന്നും ഉള്ളതിനപ്പുറം ...
നാമെന്നു നാം തിരിച്ചറിയുന്ന ആ നിമിഷത്തിനു
ജീവന്റെ നിറങ്ങൾ തെളിയുന്ന നാളിൽ
നാം നമ്മെ കണ്ടെത്തും എന്ന് തന്നെ കിനാവ്‌ കണ്ട് ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ