2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി
കിനാവിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അറിയുന്നില്ല
ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ചിന്തകളുടെ കൂമ്പാരം
വളം ആകുന്നതെന്തിനെന്നു ..........
പിന്തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ആവാത്തവണ്ണം
ചതിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നവർ
വിശ്വസിക്കാവുന്ന കരങ്ങളെ ഒക്കെ വെട്ടി നീക്കി
നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രവും തിരിച്ചറിയില്ല
അനാവശ്യ വിദ്വേഷങ്ങൾ കുത്തി വയ്ക്കുന്ന അനുചരവ്രുന്തം
അവരുടെ മേലാലരുടെ കൌടില്യമാണ് നടപ്പാക്കുക
ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചു സമയം ബാക്കിയുണ്ട്
====================================
കല്ലുരുട്ടി മലകയറട്ടെ
താഴേക്കിട്ടു ചിരിക്കാൻ
എന്റെ വാക്കിനു കിട്ടുന്ന വില !!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ