2016, മേയ് 4, ബുധനാഴ്‌ച

മരണത്തോളം പോന്ന
ഒഴിഞ്ഞു പോകലുകളിൽ
ഒരു വിരാമ ചിഹ്നം കൊണ്ടല്ല
നീ എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തെണ്ടത് !!
.
ഏറ്റവും അഗാധമായ ഇരുളിന്റെ ഗഹ്വരങ്ങളിൽ
പുനർജനിച്ച ഫീനീക്സ് പക്ഷിയുടെ വിടർന്ന
ചിറകുകളിലെ വർണ്ണത്തൂവൽ ?
.
ഏതോ ജലാശയത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞു
ശരിയായ കാലം കാത്തിരിക്കുന്ന
അഗ്നി പടർത്തുന്നൊരു വ്യാളി ?
..
മനോഹരമായ ഒരു കിനാവിന്റെ തോട്ടം
അലയുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കുതിരയുടെ
അഴകുള്ള അലസത ?
.
അതൊന്നും അല്ലാ ......
ഒരു ആലിംഗനത്തിലും .....
ഒരു ചുംബനത്തിലും ......
ഒരു നല്ലവാക്കിലും ....
വിടർന്നു പോകുന്ന വസന്തം ...
എന്നും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ..
ഏറ്റവും സാധാരണമായൊരു കിനാവിന്റെ
കാവൽക്കാരനാണ് ഞാൻ .....
.
കത്തിപ്പോയ ഒരു നിഘണ്ടു ....
തേഞ്ഞു പോയൊരു തൂലികത്തുമ്പ്‌ ...
കൈകാലുകളിലെ ചോരയിറ്റുന്ന ചങ്ങലപ്പാട് ..
അമാവാസിയിൽ ഒരു അമർത്തിയ തേങ്ങൽ ..
ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വേണം നിങ്ങളെന്നെ
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് .....
എന്തെന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ..
സത്യസന്ധം ആയിരിക്കണം !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ